Církve

Na území Hrubé Vrbky působily historicky čtyři církve: Českobratrská církev evangelická, Církev římskokatolická, Židovská obec a Pravoslavná církev. Po druhé světové válce, kdy byla většina našich živovských spoluobčanů zabita v koncentračních táborech, k obnově činnosti Židovské obce již nedošlo. V současné době v obci působí:

Víra má v našem regionu hluboké kořeny, mnoho občanů Hrubé Vrbky se v různé míře účastní náboženského života.