Naše osobnosti

Kdyby Hrubá Vrbka dala českým a moravským dějinám jen biskupa Gorazda a primáše Jožku Kubíka, i tak by se mezi moravskými dědinami skvěla. Významných rodáků a osobností v Hrubé Vrbce působících je však mnohem víc...

Svatý Gorazd II. (vl. jménem Matěj Pavlík)

Gorazd II., vlastním jménem Matěj Pavlík (*26.5.1879 Hrubá Vrbka +4.9.1942 Praha), byl nejprve katolický kněz a později biskup Pravoslavné církve v Československu a propagátor návratu k cyrilometodějské tradici. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. Heydricha, byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako mučedník byl vladyka Gorazd svatořečen 4.–6. září 1987 v Olomouci. Více čtěte zde.

Jan Ňorek

Jan Ňorek III. (* 1893) hrál od dětství. V Ňorkově muzice začal hrávat "prim" v osmnácti letech, funkci vedoucího primáše převzal však od otce až když se oženil. Podle objektivních rozborů ornamentiky hry horňáckých primášů patří Jan Ňorek III. beze sporu k nejbohatším z nich. Má největší zásobu rytmických i melodicko-rytmických figur a proto je také nejvíce střídá, zvláště v několika slokách písně. Jeho hra je charakteristická "břinkavostí". Prudce nasazuje smyčec shora, přičemž zabírá několik strun najednou. Stoletá muzikantská tradice v rodu vrbeckých Ňorků zůstane slavnou etapou ve vývoji lidové hudby v našem kraji; "Ňorci" zůstanou jeho ozdobou. Více čtěte zde.

Martin Holý

Martin Holý (*1902 +1985).

Jožka Kubík

Jožka Kubík (*9.4.1907 +8.2.1978), Vrbecký Rom, měl od poloviny třicátých let vlastní cimbálovou muziku. V repertoáru a stylu hry na jedné straně navazoval na horňácké tradice, na druhé straně do ní vnášel i nové prvky. Podstatným bylo uvedení cimbálu, což ovlivnilo i způsob hry celého souboru (kratší pauzy mezi frázemi), technicky propracovanější "cifrování" (zdobení melodie) s množstvím drobných melodických ozdob, ovlivněné zřejmě poslechem slovenských romských muzikantů, a rozšíření repertoáru o příbuzné písně novouherského typu. Proměny Kubíkovy kapely jsou zachyceny na mnoha nahrávkách, vzniklých v rozmezí let 1941 až 1974. Více čtěte zde.

Josef Reichsfeld

nadporučík Josef Reichsfeld (*3.12.1918) byl židovské národnosti. Jeho rodiče a sestra zahynuli v koncentračním táboře, on sám odešel bojovat do Francie, kde byl 14.5.1940 v Marseille odveden k legii. Byl povýšen na nadporučíka, v roce 1949 mu však byla vojenská hodnost odňata. Později žil a zemřel v Bolívii. Více čtěte zde.

Antonín Prášek

Desátník Antonín Práček (*27.5.1919 Hrubá Vrbka, +28.10.1944 Dunkerque) byl svými nadřízenými byl hodnocen jako: „Skromný, spolehlivý, pracovitý, ukázněný, do hry a spolehlivý řidič." Obdržel vyznamenání: Československá vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB, Čs. válečný kříž "in memoriam" (26. 1. I945). V citaci k udělení válečného kříže se uvádí: „Plnil poctivě a obětavě povinnosti v boji a padl při útoku na nepřítele dne 28. 10. 1944."  Více čtěte zde.

Prof. MVDr. Luboš Holý, DrSc.

Prof. Luboš Holý (*21.10.1930, Hrubá Vrbka +23.1.2011, Brno) byl významný český folklórní zpěvák a zároveň i vysokoškolský pedagog Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jeho zpěvnost vycházela především z kulturní tradice jeho rodného regionu. Proslul, mimo jiné, zpěvem v netypickém barytonu, který jej odlišuje od mnoha jiných horňáckých lidových pěvců. Více čtěte zde.

Prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc.

Prof. Dušan Holý (*1933, Hrubá Vrbka) jako zpěvák interpretuje především písně rodného Horňácka. Svými hlasovými dispozicemi a bohatým přednesovým rejstříkem je právem považován za předního interpreta tohoto regionu. Jeho zpěv je zaznamenán na rozhlasových nahrávkách a mnoha zvukových nosičích. Jako zpěvák a tanečník, ale jako i etnomuzikolog se zasloužil o uvědomělé pěstování a rozvíjení lidové tradice. Od roku 1959 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od 60. let vyučuje etnomuzikologii na brněnské JAMU. V říjnu 2002 převzal z rukou prezidenta republiky Medaili za zásluhy o Českou republiku v oblasti kultury. Více čtěte zde.

Martin Řehák

Martin Řehák (* 20. srpna 1933, Hrubá Vrbka + 20. března 2010, Praha) je bývalý československý atlet, který se věnoval trojskoku. V roce 1954 získal na mistrovství Evropy ve švýcarském Bernu bronzovou medaili. V roce 1956 reprezentoval na letních olympijských hrách v Melbourne, kde ve finále skončil s výkonem 15,85 m na pátém místě. Jako první československý trojskokan překonal patnáctimetrovou hranici. Celkově desetkrát posunul hodnotu československého rekordu. Více čtěte zde.

 

II. světová válka

Období protektorátu a osvobození v obecní kronice

06.03.2012 12:36
Období „protektorátu" a nacistické okupace v Hrubé Vrbce za 2. světové války, stejně jako průběh osvobozování Hrubé Vrbky od nacistů je popsáno v obecní kronice. Zpětným sepsáním tohoto období byl pověřen v roce 1947 archivář František PAVLÍK „Vŕškový", rolník v Hrubé Vrbce č. 59. Jako poradci...

Historie II. světové války z knihy Hrubá Vrbka od Jarko Pavlíka

06.03.2012 12:22
...To již docházelo k politickému napětí mezi Československem a fašistickým Německem. Když Německo obsadilo Porýní, promluvil 11. 3. 1936 na veřejné schůzi učitel Martin ILČÍK o politické situaci a pohotovosti k obraně státu. Současně byl ustanoven místní „protiletecký výbor" s instruktorem...