Sdružení a spolky

V Hrubé Vrbce probíhá bohatý spolkový, kulturní a zájmový život.

Pěvecké sbory

Hrubá Vrbka byla odjakživa zpěvná dědina. Jen olik slavných jmen známe: Holí, Hrbáčé, Miklošci... Na naše předky navazují hrubovrbecké pěvecké sbory: Hrubovrbecký ženský sbor a Hrubovrbecký mužský sbor. Více čtěte zde.

Sbor dobrovolných hasičů Hrubá Vrbka

V Hrubé Vrbce působí Sbor dobrovolných hasičů, který zahrnuje družstvo mužů, žen a mládeže a Zásahová jednotka. Jednotlivá družstva se účastní  soutěží. Sbor pořádá v obci pravidelný hojně navštěvovaný hasičký ples. Více čtěte zde.

Myslivecké sdružení VOJŠICE

Myslivecné sdružení Vojšice sdružuje myslivce z obcí Hrubá Vrbka, Malá Vrbka a Kuželov. Sdružení v obci každý rok pořádá hojně navštěvovaný myslivecný ples a košt slivovice. Více čtěte zde.

Tělocvičná jednota SOKOL Hrubá Vrbka

V Hrubé Vrbce historicky působily tělocvičné organizace Sokol i Orel. V dnešní době je aktivní T.J. SOKOL, jehož hrubovrbecká jednota patří do Slovácké župy. Jednota zaštituje různé sportovní aktivity a zejména pravidelné kondiční cvičení pro ženy. Právě ženy jsou nejaktivnější, pravidelně nacvičují skladby na sokolské slety a účastní se rovněž Všesokolských sletů v Praze. Více čtěte zde.

TJ Horňácko Hrubá Vrbka

TJ Horňácko Hrubá Vrbka je fotbalový klub, který reprezentuje obce Hrubá Vrbka, Kuželov a Malá Vrbka. Více čtěte zde.

Folklorní soubor KRAHULÍČEK

KRAHULÍČEK zpracovává písně, tance a zvyky z Hrubé Vrbky, Malé Vrbky a Kuželova (Horňácko). Soubor můžete vidět na Mladém Horňácku, na Horňáckých slavnostech a v našich třech obcích při nejrůznějších příležitostech.. Více čtete zde.

Dětský klub SKŘÍTCI

Děti v klubu poznají spoustu kamarádů, se kterými pak společně nastupují do MŠ. Naučí se nové básničky, písničky nebo říkadla. Návyk na soužití v dětském kolektivu je velmi důležitý. Děti se učí dělit o hračky, respektovat kamarády, spolupracovat při řízeném programu apod. V rámci výtvarných aktivit si mohou vyrobit klubové tričko a zdokonalit se ve výtvarných činnostech, na něž se doma kolikrát nedostává čas ani prostor. Případně se mohou jen tak dívat z bezpečí maminčiny nebo tatínkovy náruče. Více čtěte zde.