Životní prostředí

Orchidej - Vstavač vojenský

Hrubá Vrbka leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla zřízena v roce 1980. Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími. Celá oblast, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto, se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v roce 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace UNESCO.

V katastru obce leží z části rovněž Národní přírodní rezervace Čertoryje a Vojšické louky, kde na jediném místě v České republice roste rozrazil latnatý a na jediném místě v Bílých Karpatech mečík bahenní.

Vzácné a chráněné druhy rostlin i živočichů lze pozorovat i v bezprostředním okolí obce, některé druhy, zejména bezobratlých živočichů, dokonce i přímo v centru...